Rodzinny dom dziecka.

Na czym polega specyfika rodzinnych domów dziecka i czym charakteryzuje się ta forma opieki?. Rodzinny dom dziecka, to państwowa placówka wychowawcza, oparta na modelu rodziny wielodzietnej. Pracownikami jej jest z reguły małżeństwo (ale może być i samotna kobieta jest takich 13 istniejących placówek). Matka jest etatowym wychowawcą, zatrudnionym w resorcie oświaty i mającym zgodnie z Kartą Nauczyciela wszystkie uprawnienia wychowawcy placówek opiekuńczych. Ojciec najczęściej pracuje w swoim zawodzie, po pracy zaś pełni rolę ojca rodziny. Rodzina przyjmuje 6-12 dzieci. Dom taki powołuje instytucja opiekuńcza, najczęściej jest to terenowe jednostki oświatowe. Pokrywa ona koszty utrzymania i ubrania dzieci, wynajduje i wyposaża odpowiedniej wielkości mieszkanie i ponosi inne koszty. A więc rodzinny dom dziecka to miejsce, gdzie dziecko odnajduje ciepło rodzinne. Czy może ono zostać zwrócone rodzinie własnej lub przekazane do adopcji?. Nie, dziecko musi mieć unormowaną sytuację prawną. Żeby mogło na stałe przynależeć do swej sztucznej rodziny, bardzo potrzebna jest świadomość, że nie czekają je już żadne zmiany. Podstawowym założeniem programowym rodzinnych domów dziecka jest trwałość środowiska wychowawczego. A czy jednak adopcja nie jest najlepszą formą zapewnienia dziecku domu rodzinnego?. Rodzice chcą mieć dziecko zupełnie zdrowe, ładne, inteligentne i ogólnie dobrze rozwinięte. A nie wszystkie dzieci z Domów Dziecka są takie, chociaż wśród kochających ludzi wiele z nich obciążonych chorobą sierocą, mogłoby nadrobić opóźnienia w rozwoju i fizycznym. Poza tym którzy rodzice adopcyjni chcą rodzeństwo, zwłaszcza liczniej dziecka zaś niesłychanie ważne czucie, że ma kogokolwiek bliskiego świecie. Jedną z największych domów dziecka jest właśnie dzielenie rodzeństw. Ostatnio np. przypadek, że kilkuletnia wychowywana w takiej właśnie placówce miała braciszka w domu dziecka. Niekiedy go nawet gdy chłopczyk został niedawno, co wiąże się z całkowitym brakiem kontaktów z siostrą. Rozpacz małej, być może od tego zależał jej dalszy rozwój emocjonalny. Trudno jednak ludziom, którzy zdecydowali się na adopcję, proponować a może by tak dwójkę? . U małych dzieci brak i czułości rodziców, występuje wyraźnie brak życia. Dzieci manifestują za matką. Początkowo objawy równomiernym kiwaniem się, naśladowaniem kołysania u matki. Twarzyczka wtulona w poduszkę lub w misia.